Smith Elementary School

9
grades
1-6
students
500
type
Public

1701 Shafor Blvd

Dayton, OH 45419

6 reviews

(937) 297-5335

Dayton schools - Smith Elementary School is located at 1701 Shafor Blvd, Dayton OH 45419. Smith Elementary School is in the Oakwood City School District. Smith Elementary School is a Public school that serves grade levels 1-6.